Đố vui

Đố tục giảng thanh

Sau đây là tổng hợp những câu đố mà khi đọc lên các bạn sẽ cho rằng tục tĩu, bậy bạ... Nhưng thực tế thì đó là những đồ vật, trái cây, hành động,... rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, những câu đố này cũng không dành cho các bạn dưới 18+ đâu nhé!.
1