Giải trí

Nụ hôn đầu đời

Bạn có nhớ cảm giác trao nụ hôn đầu tiên thế nào không nhỉ ...
Bạn có nhớ cảm giác trao nụ hôn đầu tiên thế nào không nhỉ? Chắc chắn là không, nếu như bạn có nụ hôn ấy như bác bé