Hoạt động của lớp

Đề nghị tự chỉnh sửa, cập nhật thông tin thành viên lớp 12B (mong các bạn chú ý và nhanh chóng cập nhật).

Sau khi đăng kí thành viên các bạn sẽ được trực tiếp chỉnh sửa thông tin cá nhân và cung cấp thông tin về các thành viên khác (nếu bạn có thông tin). Ban liên lạc Lớp trân trọng sự quan tâm, ủng hộ của các bạn.
Thời gian qua được sự ủng hộ của thành viên lớp 12B trường PTTH Hoa Lư niên khóa 1992- 1995 cũng như sự cổ vũ, động viên của các bạn không phải là thành viên lớp 12B trước kia, đến nay chúng ta đã có được các thông tin về thành viên tương đối đầy đủ. Tuy nhiên một số chi tiết chưa được cụ thể và rõ ràng. Đề nghị các bạn trong thời gian tới tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa thông tin cá nhân. Để tiện cho việc quản lý thông tin, Ban liên lạc đã đưa các nội dung lên phòng họp lớp (chuyên mục "Thông tin cá nhân"), các bạn đã đăng ký thành viên 4rum (và được Ban quản trị diễn đàn cấp phép) có thể truy cập chuyên mục này (nằm trong phòng họp lớp), trực tiếp chỉnh sửa, cung cấp thêm các thông tin của bản thân (và về thành viên khác nếu các bạn có thông tin).

Sau khi cập nhật và chỉnh sửa, để việc tổng hợp được thuận lợi, các bạn gửi thêm tin nhắn (phần tin nhắn của diễn đàn) về nick "Admin" để chỉnh sửa vào danh sách.

Trân trọng!      
Ban Liên lạc lớp 12B.

__________________________________________________________________________
(Click vào đây để cung cấp thông tin) _____________________________________________________________