Khế ngọt

phóng sự ảnh NINH BÌNH DU KÝ

Bạn chỉ ngồi trên ô tô để ngắm núi thì Ninh Bình cũng đã đẹp lắm rồi nhưng nếu bạn được đi với một người bản địa leo núi thì khi đó bạn mới thực sự cảm được hết được sự mê hoặc của núi Hoa Lư.

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước 

Tập tin:Van Long natural reserve 03.jpg

Tập tin:Van Long natural reserve 02.jpg

 

Tập tin:Van Long natural reserve.jpg

Tập tin:Huyvanlong1.jpg

Tập tin:Huyvanlong2.jpg

Tập tin:Vanlongk-1.jpg

Tập tin:Vanlongk-2.jpg

Tập tin:Vanlongk-3.jpg

Tập tin:Vanlongk-4.jpg

Tập tin:Vanlongk-6.jpg

Tập tin:Vanlongk-7.jpg

KHU HANG ĐỘNG TRÀNG AN 

Ứng cử di sản thiên nhiên thế giới

Tập tin:TrangAn04 sau DenTrinh.JPG

Tập tin:TrangAn05 Hang DiaLinh.JPG

Tập tin:TrangAn16 HangSinh.JPG

Tập tin:Hoatrangan.jpg

Tập tin:TrangAn18 Hang BaGiot.JPG

Tập tin:8tranganbaidinh.jpg

Tập tin:Hoa Lư.jpg

Tập tin:Trangannb.jpg

Tập tin:TrangAn02 DenTrinh.JPG

Tập tin:TrangAn20 PhuKhong.JPG

Tập tin:Trangan.jpg

 

Tam Cốc - Bích Động Nam thiên đệ nhị động

Tập tin:Tam Coc taken by Harmony Hiro.jpg

Tập tin:Tam Coc Sailing.jpg

Tập tin:Đường vào Tam Cốc - Ninh Bình.JPG

Tập tin:Chuabichdong.jpg

Tập tin:Đền Trung Bích Động.JPG

Tập tin:Vietnam008a.jpg

Tập tin:Tamcock2.jpg

Tập tin:CoVienLau.jpg

Tập tin:Tam Cốc01.jpg

Tập tin:Tam Coc from above.jpg

Tập tin:DenThaiVi1.jpg

 

Động Thiên Tôn cửa ngõ kinh đô nước ĐẠI CỒ VIỆT

Tập tin:Codohoalu2010k1.jpg

 

 Tập tin:CodohoaluC3.jpg

Tập tin:CodohoaluC4.jpg

Tập tin:CodohoaluC6.jpg

Tập tin:CodohoaluC7.jpg