Giải trí

Hỏi - Đáp

Hỏi : Tại sao mọi người thích làm “chuyện ấy”thế ? Đáp : Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà
Hỏi : Tại sao mọi người thích làm “chuyện ấy”thế ?
Đáp : Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà
Hỏi : Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn?
Đáp : Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng ?
Hỏi : Thế tại sao khi con gái bị cưỡng…..thì sao lại không sướng?
Đáp : Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không ?
Hỏi : Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy ?
Đáp : Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không ?
Hỏi : Tại sao con trai không thích đeo BCS khi làm chuyện đấy ?
Đáp : Thế mày ngoáy mũi thì có thích đeo găng ko