Giải trí

Tổng hợp thơ hay toàn 1 vần Đ

Đường đời đưa đẩy đầy đau đớn Đi đến đâu để đổi đời Đi đến đâu để đỡ đau đớn Đi đến đâu để đừng đớn đau Đi đến đâu để đời đc đẹp
Đức và Đào
Đêm đông Đức đốt đèn đi đâu đó...?
Đức :
Đức đốt đèn đi đến đĩnh đồi để đợi Đào
Đợi Đào...đào đếch đến
Đào đến.......đâu được,để Đào đứng đó.
đi đái đã..đái đâu đó,đè Đào ,đánh Đào..
đánh đâu Đào đỡ đó ,
đánh đầu Đào đỡ đầu,
đánh đít Đào đỡ đít,
đánh đúng "địa điễm" Đào đếch đỡ được.......

***000***
Đời đặt để đó đây đáp đối
Đem điều đùa,đón đợi đâu đâu
Đường đê đăm đắm điên đầu
Đó đầy đon đã đây đau đôi đàng
Đêm đàn địch đây đang đợi đó
Đời đa đoan đen đỏ đến đâu
Đắn đo đứt đoạn đôi đầu
Đừng đem điều đắng để đau điệu đàn
Đành đơn độc đi đàng đờ đẫn
Đợi đò đưa đón đặng đẹp đôi
Đu đưa đối đáp đất đồi
Đến đây đồng đắp đường đời đêm đêm
Đừng để đợi đêm đen đau đớn
Đừng đem điều đú đỡn đẫy đưa
Đường đời đăng đẳng đừng đua
Đừng đong đắm đuối đừng đùa đau đây
Điều điên đão đã đầy đủ đến
Đen đủi đi đưa đếm đọa đày
Đa Đa đợi Điểu đến đây
Đèn đôi đồng đốt, đèn đầy đường đê...

Có 1 bạn đối lại bài thơ vui của bạn trên

Đó đã đặt đề, đây đối đáp :
Đem đoạn đời đón đợi đâu đây
Đừng để đò đưa, đứng đọa đày
Để đau đớn, điên đầu đứt đoạn !
Đành đơn độc đoạn đường đón đợi
Đừng đẩy đưa, đây đó đắn đo
Đừng đa đoan đây đó đủ điều
Đời đã định...đôi đường đen đỏ !
Đành để đó đôi đường định đoạt
Đoạn đời đây đã đủ đọa đày
Đoạn đường đời đi đủ đó đây
Đành đứt đoạn. Đó đừng đau đớn !

***000***

Bài văn toàn chữ Đ về Đoàn và Điệp
Đêm đó , Đinh Đại Đoàn đồ đạc đâu đó đầy đủ đi đến đầu đường để đón đào điệu đồ đầm đẹp đẽ , đeo đồ đầy đàng , đầy đống , đang đứng đợi Đoàn đằng đèn điện đầu đường . Đoàn đến địa đào điệu đắm đuối , đom đả ( để được điểm
- Điệp định đi đâu để Đoàn đưa đi
Đào điệu đỏng đảnh đáp :
- Điệp đâu định đi đâu đâu . Điệp đứng đợi Đoàn đến đỗi Điệp đói , Đoàn đưa đô đây để Điệp đi đớp đẹp .
- Được , được đến đây Đoàn đưa . Đoàn đáp đặng đắn đo . Đoàn đoán đào Điệp đang đía Đoàn để đi đàn đúm đâu đó . Đoàn đoán Đoàn đang đụng độ , đương đầu đứa điên điển , đua đòi đủ điễu , Đoàn định đi đường đường đấng đạo đức đứng đắn . Đoàn đâu đần độn đến đỗi đưa đô đại . Đào điệu đoán được điều Đoàn đắn đo , đã đứng đón Đoàn đanh đá :
- Đi đâu ? để đô đó , đi đâu đi ! Đoàn đánh được Điệp . Điệp để Đoàn đi ! Điệp đeo đai đen đấy !
- Đào điệu đứng đó đi đôi đường đẹp đáo để , đoạn đùng đùng đến đè đầu Đoàn , đâu để Đoàn động đậy , đánh Đoàn , đập Đoàn , đá Đoàn , đét đít Đoàn . Đoàn đỡ đòn , đau điếng đổ đom đóm , đành điều đình :
- Đừng , đừng đừng đánh để Đoàn đưa :
Đào điệu độc địa đòi :
- Đưa đây đi , đừng để Điếp đợi , để Điệp đợi Điệp đục đầu Đoàn đó ! Đoàn định đưa , định đừng , định đưa , định đừng . Đào điệu điên đầu , đục đầu Đoàn đồm độp đến đã đời . Đoàn đành đưa đô để đào điệu đừng đánh Đoàn . Được đô đào điệu đếm đếm đoạn đành đoạn đủng đỉnh đi . Đoàn đờ đẫn , đừ đừ đứng đó . Đầu đít đều đau đớn , đồ đạc đã đứt đoạn , đổ đầy đường Đoàn đập đùi đốp đốp , đạp đất đành đành :
- Đồ điếm đàng , đồ đạp đổ , Đoàn đôi đoạn . Đạo đức đi đâu để đời đầy đồ đểu !!
Đoàn đã đoán đời Đoàn đều đều đi đến đỉnh đài đỗ đạt ., đoạt được đủ điều đẹp đẽ , đâu định được đời đảo điên đượm đầy đớn đau đến độ đó !
Đêm đen đủi , để đào đá đít đó đã đày đọa đời Đoàn , đẩy đưa Đoàn đi đến đường đơn độc đời đời .