Hoạt động của lớp

Hình ảnh họp lớp 30/4/2016

Ngày 30/4/2016 tại thành phố Ninh Bình đã diễn ra buổi họp lớp thường niên của tập thể lớp B- trường PTTH Hoa Lư A- Niên khóa 1992-1995.

Chương trình buổi gặp mặt ngày 30/4/2016 gồm:


- Từ 16h30 đến 17h30 Đón tiếp các bạn và khách mời

- 17h30’ Khai mạc

+ Trưởng ban liên lạc sẽ phát biểu khai mạc, tổng kết tình hình hoạt động của Ban liên lạc 1 năm vừa qua và đưa ra những hoạt động cụ thể tăng tình đoàn kết, cũng như thu hút được đầy đủ các thành viên trong lớp tham dự trong những năm tiếp theo.

+ Thủ quỹ phát biểu tổng kết tình hình thu, chi qũy lớp trong năm qua và đưa ra kế hoạch thu, chi năm tới.

+ Các thành viên trao đổi và phát biểu ý kiến

+ Chụp hình lưu niệm

+ Dự tiệc liên hoan

- Từ 16h30 đến 17h30 Đón tiếp các bạn và khách mời

- 17h30’ Khai mạc

+ Trưởng ban liên lạc sẽ phát biểu khai mạc, tổng kết tình hình hoạt động của Ban liên lạc 1 năm vừa qua và đưa ra những hoạt động cụ thể tăng tình đoàn kết, cũng như thu hút được đầy đủ các thành viên trong lớp tham dự trong những năm tiếp theo.

+ Thủ quỹ phát biểu tổng kết tình hình thu, chi qũy lớp trong năm qua và đưa ra kế hoạch thu, chi năm tới.

+ Các thành viên trao đổi và phát biểu ý kiến

+ Chụp hình lưu niệm

+ Dự tiệc liên hoan


Phần 2: Văn nghệ- Karaoke